Service

Borduurweb.nl is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 170-46054

BTW-ID NL001298202B02

Adres:
Jane Austenlaan 1
5629 MA Eindhoven

iDeal betalingen worden verrekend door Stichting Sisow onder vermelding van het ordernummer.

Voor alle Europese landen is onze bankrekening:
BIC: INGBNL2A, IBAN: NL77 INGB 0664473563 t.n.v. J van Werkhoven e/o

Voor informatie kunt u een mail sturen naar:

info@borduurweb.nl